Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε μεγάλη γκάμα σε Υλικά Μοντελισμού όπως Στόκους για Μοντελισμό, Ταινίες Μασκαρίσματος, Διαλυτικά Χρωμάτων & Βελτιωτικά για Χαλκομανίες

Υλικά Μοντελισμού

PLW Blue Black A.MIG-1617

4.00

Υλικά Μοντελισμού

PLW Deep Grey A.MIG-1602

4.00

Υλικά Μοντελισμού

PLW Light Grey A.MIG-1600

4.00

Υλικά Μοντελισμού

PLW Medium Grey A.MIG-1601

4.00

Υλικά Μοντελισμού

PLW Medium Tan A.MIG-1606

4.00
Νέο!!!

Υλικά Μοντελισμού

Acrylic Thinner 60ml (A.MIG-2000)

6.00

Υλικά Μοντελισμού

Cleaner (100 mL)

5.00

Υλικά Μοντελισμού

Photoetch Burnishing Fluid

7.00

Υλικά Μοντελισμού

Ultra Decal – Set (A.MIG-2029)

5.50

Υλικά Μοντελισμού

Ultra Decal – Fix (A.MIG-2030)

5.50

Υλικά Μοντελισμού

Ultra Liquid Mask

4.00