Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε μεγάλη γκάμα σε Υλικά Μοντελισμού όπως Στόκους για Μοντελισμό, Ταινίες Μασκαρίσματος, Διαλυτικά Χρωμάτων & Βελτιωτικά της εταιρείας Mr. Hobby Gunze Gsi Creos.

Υλικά Μοντελισμού

Masking Sheets

Υλικά Μοντελισμού

Masking Tape #4 (20mm X 25M)

Υλικά Μοντελισμού

Masking Tape #3 (10mm X 25M)

Υλικά Μοντελισμού

Masking Tape #2 (6mm X 25M)

Υλικά Μοντελισμού

Masking Tape #1 (2mm X 25M)

Υλικά Μοντελισμού

Masking Tape Refill 6mm x 18m

3.50
5.00

Υλικά Μοντελισμού

Airbrush Thinner 71.361

6.50

Υλικά Μοντελισμού

Plastic Putty 70.401

4.00

Υλικά Μοντελισμού

Liquid Mask 70.523

2.50

Υλικά Μοντελισμού

T-108 Mr. Color Leveling Thinner 400 (400 ml)

12.00

Υλικά Μοντελισμού

T-111 Mr. Aqueous Hobby Color Thinner 400 (400 ml)

8.00