Πινέλα Μοντελισμού

3/0 Synthetic Liner Brush

Πινέλα Μοντελισμού

8 Synthetic Saw Brush

Πινέλα Μοντελισμού

Συνθετικό Πινέλο Round No. 3/0

3.00

Πινέλα Μοντελισμού

Συνθετικό Πινέλο Round No. 5/0

3.00

Πινέλα Μοντελισμού

Συνθετικό Πινέλο Round No. 10/0

3.00

Πινέλα Μοντελισμού

Συνθετικό Πινέλο Flat No.3

2.00

Πινέλα Μοντελισμού

Συνθετικό Πινέλο Flat No. 2

1.50