Τα Ακρυλικά Xρώματα Vallejo Model Air είναι χρώματα με βάση το νερό ειδικά διαμορφωμένα για χρήση με αερογράφο και πινέλο

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

White 71.001

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Medium Yellow 71.002

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Red RLM23 71.003

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Dark Green 71.012

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Yellow Olive 71.013

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Dark Green RLM71 71.015

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

USAF Olive Drab 71.016

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Black Green 71.018

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Camouflage Dark Green 71.019

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Black Green RLM70 71.021

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Light Green RLM82 71.022

2.50

Ακρυλικά Xρώματα Vallejo

Hemp 71.023

2.50