Ακρυλικά Χρώματα Μοντελισμού AMMO by Mig Jimenez ιδανικά τόσο για χρήση με αερογράφο όσο και με πινέλο.