Επιφάνειες για Διοράματα

Deep Oceans A.MIG-2200

10.00

Επιφάνειες για Διοράματα

Pacific Waters A.MIG-2201

10.00

Επιφάνειες για Διοράματα

Lake Waters A.MIG-2202

10.00

Επιφάνειες για Διοράματα

Wild River Waters A.MIG-2203

10.00

Επιφάνειες για Διοράματα

Slow River Waters A.MIG-2204

10.00

Επιφάνειες για Διοράματα

Clear Water A.MIG-2205

10.00

Αερογράφοι & Κομπρεσέρ

Airviper Airbrush 0,2mm

129.90

Pigments & Σκόνες Μοντελισμού

Track Rust A.MIG-3008

4.00

Pigments & Σκόνες Μοντελισμού

Gun Metal A.MIG-3009

4.00

Pigments & Σκόνες Μοντελισμού

Polished Metal Pigment A.MIG-3021

4.00

Πινέλα Μοντελισμού

8 Synthetic Saw Brush

3.00