Ταχυσύνδεσμος και Ρυθμιστής Ροής Αερογράφου

7.90

Εξασφαλίζει την Γρήγορη απασφάλιση του αερογράφου χωρίς διαρροή αέρα.