Αλκαλικές Μπαταρίες ΑΑΑ Panasonic για Γενική Χρήση

2.80

Αλκαλικές Μπαταρίες AAΑ Panasonic για Γενική Χρήση.

Η συγκεκριμένη συσκευασία περιλαμβάνει 4 μπαταρίες ΑΑΑ (τεμάχια).

Κατηγορία: